تماس با ما  

ادرس شرکت:

کیلومتر17جاده تبریزصوفیان . شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی . خیابان اسیای2 ، خیابان اروپا . سه راهی اوپک . شرکت صنایع کاغذ نرمه آذربایجان

پست الکترونیک: info{at}azarbaijantissue.com

32466233 41 98+