واحد کنترل کیفی  

control-min


واحد کنترل کیفی این شرکت به یکی از کامل ترین آزمایشگاه ها در صنعت کاغذ ایران مجهز شده است که مطابق با آخرین استاندارد های ملی ساخته شده است  و بطور شبانه روزی تمامی آزمایش های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی را انجام می دهد.

این شرکت با عنایت به نظارت و کنترل مستمر فرایند تولید، استفاده از مواد اولیه مرغوب وارداتی، استفاده از نیروهای متخصص  و استفاده از  نظرات مشتریان  تمرکز خود را بر ارتقاء کیفیت و بهبود مستمر آن معطوف ساخته است.