بسته بندی  

packaging-min

بسته بندی محصولات تولیدی:

پس از اخذ تاییدیه از واحد کنترل کیفی ، بسته بندی محصولات تولیدی، بطور تمام اتوماتیک صورت می پذیرد و لیبلی که حاوی تمامی  مشخصات مورد نیاز رول تولید شده می باشد، پس از پرینت بر روی این رول قرار داده می شود که امکان رهگیری کامل رول را میسر می سازد.